0%

Choreography Department

Choreography Department

We are sorry but it looks like your Browser doesn't support our website Features. In order to get the full experience please download a new version of your favourite browser.

Apel de selecție pentru formarea de tineri educatori culturali

Apel de selecție pentru formarea de tineri educatori culturali

Tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani li se pregătește o experiență care îi va marca! Ediția anterioară a programului Mișcare și Culoare a fost premiată cu Locul 1 în cadrul Galei Societății Civile.

Cursuri teoretice și practice susținute de artiști, manageri și educatori culturali; documentare și cercetare; schimb cultural la Artisania e.V. – un centru cultural multidisciplinar din Neukölln, Berlin; tabără de creație la sat.

TERMEN LIMITĂ PENTRU ÎNSCRIERI: 7 august 2020, ora 23:59.
miscaresiculoare@gmail.com

Programul Mișcare și Culoare pentru formarea tinerilor educatori culturali 2020-2021 este un program de formare practică și teoretică în tehnici specifice educației non-formale prin cultură, aferente metodei de lucru a programului educațional Mișcare și Culoare.

Perioada de derulare a programului este 12 august 2020 – 15 septembrie 2021.

Programul Mișcare și Culoare, pornește de la proiectul cu același nume, demarat în anul 2017, nominalizat în același an la Premiile AFCN pentru inițiative interdisciplinare și premiat cu Locul 1 în cadrul Galei Societății Civile 2018.

Programul Mișcare și Culoare propune un nou tip de educație culturală care integrează dimensiunea cognitivă cu cea emoțională, kinestezică și de conștientizare a propriului corp ca instrument și ca subiect al exprimării prin artă. Pornește de la ideea că toate artele se întrepătrund, că domeniile științifice și tehnologia se interconectează cu arta, precum e lumea pentru care îi pregătim pe copii să devină adulți fericiți și bine integrați, acest puzzle – lumea contemporană. În consecință, programul sugerează o abordare a educației prin artă într-un mod ce cuprinde mai multe domenii de referință, cu pornire de la specificul și nevoile proprii vârstei, dar satisfăcând înainte de toate nevoia copiilor pentru joc – înțeles ca element cheie în dezvoltarea societății și acumularea de cunoștințe.

Programul Mișcare și Culoare pentru formarea tinerilor educatori culturali se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 25 ani, cu studii medii sau superioare, care nu au un loc de muncă stabil și sunt interesați să își extindă competențele profesionale prin dobândirea unor cunoștințe practice și teoretice pe care să le integreze în activități de educație, voluntariat, relații publice, asistență socială, ș.a., necesare în mediul instituțional sau privat.

Pentru mai multe detalii accesați evenimentul Apel de selecție pentru formarea de tineri educatori culturali.

Realizator: Asociația Secția de Coregrafie (ASC)

Parteneri: Muzeul Național de Artă Contemporană, Muzeul Național de Artă al României, Muzeul Național de Istorie, Muzeul Țăranului Român, Muzeul Municipiului București, Școala Ferdinand I, Școala Sf. Silvestru, Liceul Bolintineanu

Co-finanțator: Administrația Fondului Cultural Național

Programul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.